banner

Covid-19 Ag Test đã được TGA chấp thuận

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Innovita 2019-nCoV Ag Test đã được TGA Phê duyệt.

Số chứng chỉ: DV-2021-MC-25164-1

Antigen TGA ApprovalTGA-2

Cho đến nay, xét nghiệm kháng nguyên Innovita covid-19 cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp và tự kiểm tra đã đạt chứng nhận EU CE, Australia TGA và các chứng chỉ tiếp cận thị trường của Đức, Pháp, Hà Lan, Hungary, Brazil, Argentina, Philippines, Thái Lan , Ả Rập Xê Út, Brunei, v.v.

 


Thời gian đăng: 28-04-2022