banner

Kiểm tra Covid-19 Ag đã được NMPA phê duyệt

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 , Thử nghiệm Innovita 2019-nCoV Ag (Thử nghiệm sắc ký cao su) đã được NMPA phê duyệt.

Covid-19 Ag Test-NMPA


Thời gian đăng: 30/03-2022