banner

Xét nghiệm viêm gan

  • HEV IgM

    HEV IgM

    Bộ dụng cụ này là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính các kháng thể IgM chống lại Vi rút Viêm gan E (HEV) trong huyết thanh / huyết tương của người để hỗ trợ chẩn đoán Vi rút Viêm gan E.

  • HAV IgM

    HAV IgM

    Bộ dụng cụ này là một xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính các kháng thể IgM chống lại Vi rút Viêm gan A (HAV) trong huyết thanh / huyết tương người để hỗ trợ chẩn đoán Vi rút Viêm gan A.